Deze Agenda is hoogstwaarschijnlijk niet actueel.

 

 

 

 

Geachte schaakvrienden,

 

Vooraankondiging:

 

Ledenvergadering zal worden gehouden op:

 

Maandag, 25 augustus a.s. – aanvang 20.00 uur – locatie: Ontmoeting te Emmeloord, zoals gebruikelijk.

Convocatie en notulen van vorig jaar worden in de loop van volgende week per mail toegezonden.

 
Met vr. gr. Leendert Plat