Het eerste wist wederom niet te winnen. Nadat in de vorige ronde pijnlijk was verloren in Damwoude, lukte het nu niet Philidor III op de knieën te krijgen. Aan bord 1 deed Rob Kamminga het heel behoorlijk tegen good old Maarten Etmans. Vanuit een dichtgeschoven stelling liet hij zijn illustere opponent nog flink schrikken door een kwaliteit te offeren in ruil voor een interessant initiatief, maar voor winst was het niet voldoende: remise.

Het tweede bord, waar Timo Koffeman de witte stukken aanvoerde, stond al snel in vuur en vlam. Paarden doolden rond op plekken waar men ze gewoonlijk in de Draak niet verwacht, en zwart (Hette van Popta) gooide er een toren tegenaan om de witte koning die zo onverstandig was geweest om in het midden te blijven, tot overgave te dwingen. Toen hij ook nog een dubbelschaak van paard en dame in de stelling vlocht, gaf ik geen stuiver meer voor de kansen van onze Urker teamgenoot. Hoe hij zich redde, is me ontgaan. Hij meldde nog wel dat het dubbelschaak Pg1++ kansrijker was geweest dan de partijvoortzetting, maar daar zal hij na zijn aalgladde winst niet meer om hebben gemaald!

Aan bord 3 voelde ik me al snel weinig op mijn gemak toen Erik Kruit in een Caro Kann een snelle ruil van de centrumpionnen koos en een kansrijke aanval op touw zette. Gelukkig aarzelde hij even waarna ik op de damevleugel het initiatief kon grijpen. Dat leverde me in de tijdnoodfase zelfs nog een pion op en misschien had ik nog kunnen winnen, maar aangezien ik het ook niet meer zag, liet ik een eeuwig schaak toe. 

Henk Valkema zit het in de FSB-competitie nog niet erg mee. Ook nu zat hij al vrij snel tegen een stelling aan te kijken waarin hij het ijzer met handen meende te moeten breken. Aeilko Bakema wist er wel raad mee: 0-1.

Ook voor Johan ten Napel verloopt de competitie nog niet naar wens. Aan bord 5 schoof Zahid Dzaferspahic hem van het bord in een eindspel met lichte stukken waarin hij net dat pionnetje meer had.

Tiemen de Jong zat de hele partij tegen het ijzersterke paard van Dik Kruithof op e5 aan te kijken. Hij probeerde eromheen te spelen en toen dat gelukt was, was er een remise-eindspel van 4 paarden overgebleven.

Aan bord 8 had Frans Brouwer intussen allang gewonnen. Hij verraste Siem van Eijk met een kwaliteitsoffer op e4 gevolgd door een schijnoffer met zijn paard op h7. Daarna miste ik even een stukje van de partij en toen ik weer terugkwam stond er een gewonnen dame-eindspel op het bord. 

Het slotakkoord was voor Nico Lemsom die zich aan bord 7 in de ellende had gestort tegen Siegbert de Jong. Hij verdwaalde met een paard op a4 en zag een kwaliteit in de doos verdwijnen. Niet alleen dat, datzelfde paard leek op d3 ook geen toekomst meer te hebben. Toch sleepte hij er nog een eindspel uit van 2T tegen T+P met beiderzijds 2 pionnen. Remise leek lange tijd het beste wat hij mocht hopen. In hevige tijdnood blunderde De Jong eerst zijn kwaliteit weg om vervolgens teveel van zijn vrijpion te verwachten met als onverwacht gevolg dat Nico mocht proberen een eindspel van dame tegen toren te winnen. Dat probeerde hij tevergeefs een minuut of 10 waarna hij remise gaf: eindstand 4-4 wat de verhoudingen wel redelijk weergaf.

Wat ons tot de vraag brengt: zijn hun nou zo sterk of zijn wij nou zoveel zwakker dan vorig jaar? Misschien wel allebei...

Frank Hoogenboom

 

Leendert Plat ziet het tweede verliezen tegen Mid Fryslân 2:
 
Een mooi bruin café, waar ik niet de tijd kreeg  om ervan te genieten.
Gemiddelde leeftijd van de tegenstanders was ca. 22 jaar – geen enkel grijs hoofd bij de tegenstanders – en petjes op !
Heeft ons dit uiteindelijk de das om gedaan ?!
Vermoedelijk wel – jeugdig élan deed ons de das om.
Qua gemiddelde rating hadden we moeten winnen maar zo zie je dat zegt niet alles vooral niet tegen jeugdige spelers die geen moment stil zitten.
 
Dedden verloor nadat hij een eerst een prima stelling met wit had opgebouwd maar weigerde door te drukken en zo zijn tegenstander in het zadel hielp.
Plat verloor waarbij hij eerst glad gewonnen stond met een kwaliteit en 2 pionnen voor maar wilde  het te mooi afmaken en gleed uit!
Bovenstaande partijen hadden eigenlijk gewonnen moeten worden en bepaalden de slechte eindscore.
 
Ook Bonnee en Bakhuijsen moesten eraan geloven.
Weijs, v. Meijeren en Bron remise en van Asperen zorgde voor de enige winstpartij. !
 
Eindstand 5 1/2 – 2 1/2
 
Wit: Erwin Koning (Mid Fryslân)
Zwart: Leendert Plat (Emmeloord )
Mid Fryslân 2 - Emmeloord 2, bord 2
Aantekeningen Leendert Plat
1. f2-f4 d7-d5 2. Ng1-f3 Ng8-f6 3. b2-b3 g7-g6 4. Bc1-b2 Bf8-g7 5. e2-e3 Nb8-d7 6. c2-c4 O-O 7. Nb1-c3 c7-c6 8. Bf1-e2 b7-b6 9. O-O Bc8-b7 10. Qd1-c2 Rf8-e8 11. h2-h3 Qd8-c7 12. Ra1-c1 Ra8-c8 13. g2-g4 e7-e5 14. c4xd5? c6xd5 15. g4-g5? Nf6-h5 16. f4xe5 Nd7xe5 17. d2-d4 Ne5xf3 18. Rf1xf3 Nh5-g3 {T x e3 !} 19. Be2-d3 Ng3-e4 20. Bd3xe4 d5xe4 21. Rf3-f4 Bg7xd4 22. Qc2-d2 Qc7xf4 23. Qd2xd4 Qf4xg5 {Dg3 veel beter , L a6 zit nog in de stelling!} 24. Kg1-h2 Re8-d8! {blunder, ik had die lijn eerder wel gezien maar nu net niet! dameafruil op e5 was simpel geweest. ik wilde het te mooi doen en kom zelf terecht in een matnet..} 25. Nc3-d5 f7-f6 26. Rc1xc8 Rd8xc8 27. Nd5xf6 Kg8-g7 28. Nf6xe4 Kg7-h6 29. Ne4xg5 Rc8-c2 30. Kh2-g1 Rc2-g2 31. Kg1-f1 Kh6xg5 32. Qd4-f4 Kg5-h5 33. Bb2-g7 g6-g5 34. Qf4-f7 Kh5-h4 1-0

Het eerste heeft voor het eerst in jaren weer eens een wedstrijd verloren. Na de eerste speelavond in Damwoude stond het weliswaar nog gelijk tegen Schaakwoude I (3-3), maar de tweede avond leverde slechts een halfje op waardoor het 4,5-3,5 werd. 

Nadat met enige moeite de ingang van de speelzaal was gevonden, ontspon zich 28 november een interessante strijd aan alle borden waar die avond werd gespeeld. Aan bord 8 leek Frans Brouwer te worden weggeblazen, maar al gauw bleek dat zijn tegenstander op graniet beet. Toen Frans ook nog eens pionnen kon veroveren, ging het snel: 1-0 voor Emmeloord. Ook Henk Valkema had aan bord 5 aanvankelijk weinig reden tot klagen. De Pirc van zijn opponent bestreed hij met gepaste agressie. In redelijke stelling meende hij echter Th3? te kunnen spelen waar naar zijn zeggen eerst Kh1 zwart in grote moeilijkheden had gebracht. Na het ontnuchterende Dxh3 moest hij snel de vlag strijken. Johan ten Napel stond aan bord 6 in de Dame-Indiër de hele avond onder druk. Lange tijd wist hij zich met kunst- en vliegwerk te verdedigen, maar tenslotte waren de dreigingen hem toch te machtig. Bij Timo Koffeman aan bord 3 gingen de dames al snel in de doos waarna zich een lang manoevreerspel ontspon waarin zwart het eerst zijn geduld verloor. Timo wist er wel raad mee: 1-0. Tiemen de Jong belandde aan bord 7 na een agressieve opening in een toreneindspel dat remise leek te gaan worden, maar kennelijk door zijn opponent zo briek behandeld werd, dat Tiemen toch nog met de eer ging strijken. Tenslotte was er bord 1 waar ondergetekende in een Tarrasch aanvankelijk het beste van het spel had. Met e4! stak ik de lont in het kruitvat, maar moest na Pxe5! gevolgd door d4-d3 erkennen dat dat misschien niet zo verstandig was geweest. Gelukkig overzag mijn tegenstander dat ik het hem met Da4 behoorlijk lastig kon maken. Wellicht had ik na Dxa7 met Dxb7 nog een pion moeten snoepen, maar dat durfde ik, sterveling als ik nu eenmaal ben, niet aan. Er ontstond nu een scherp middenspel waarin alles draaide om de vraag of zwart voldoende dreigingen tegen mijn koning kon ensceneren om me te beletten zijn vrijpionnen te veroveren. Helaas bleef er inderdaad één zo'n vermaledijde luis in de pels over die me een stuk kostte en de partij.

Op de tweede avond (4 december) remiseerde Rob Kamminga (bord 2) en verloor Nico Lemsom (bord 4). Details van deze partijen volgen nog.

Frank Hoogenboom

In de onderling Urk - Emmeloord werden 1 december 2 van de 3 partijen uit de derde ronde gespeeld.

Frans Brouwer offerde tegen Johan ten Napel in de opening een pion in ruil voor een goede ontwikkeling. De pion zag hij nooit meer terug maar in het eindspel met zware stukken wist hij zoveel dreigingen tegen Johans koning te organiseren dat die genoegen nam met remise door eeuwig schaak. In de nazit kwam aan het licht dat Johan door met zijn koning naar het verre f3 te lopen toch had kunnen winnen!

Henk Valkema bestreed het e4 van Timo Koffeman met de Berlijnse Muur in het Spaans. Hij deed het net iets anders dan gebruikelijk (bxc6 i.p.v. dxc6) en kreeg spoedig de rekening gepresenteerd in de vorm van een torenoffer met de bijbehorende koningsaanval. Ten koste van enkele pionnen wist hij er nog een eindspel van twee torens en loper tegen dame en paard uit te slepen waarin Timo's sterke paard de winst zou moeten garanderen. Met een kwaliteitsoffer wist Henk echter richting remisehaven te koersen. Daar kwam hij nooit aan, omdat de vaarweg erheen zo smal was dat hij die in de tijdnoodfase niet vond. 

Nico Lemsom probeerde het tegen Frank Hoogenboom met een koningsfianchetto. Nadat hij zijn paard op d6 had kunnen posteren, zag het er even dreigend uit voor Frank, maar deze redde zich door een dreigend eeuwig schaak, gevolgd door dameruil: remise.

Uitslagen 3e ronde:

Nico – Frank remise

Timo – Henk 1-0

Frans – Johan remise

Rob is vrij

 

Tussenstand:

Timo               2,5       uit 3

Frank              1,5       uit 2

Rob, Frans      1          uit 2

Henk, Nico,

Johan               1          uit 3

 

Volgende ronde: maandag 19 januari, Emmeloord

Henk - Frans
Frank - Timo
Rob - Nico
Johan is vrij

 

In de onderlinge Urk - Emmeloord is de tweede ronde gespeeld. 

Henk Valkema vermorzelde Nico Lemsom in zijn bekende gambietstijl. Nico wist er nog enige tijd iets van te maken, maar de bedenkelijke positie van zijn koning moest wel tot stukverlies leiden.

Timo Koffeman profiteerde in de Spanjaard van een onachtzaamheid van Johan ten Napel die toeliet dat zwart d5! speelde. Ruil van enkele stukken hielp hem daarna niet.

Frank Hoogenboom won van Rob Kamminga of eigenlijk, Rob verloor van zichzelf. Vanuit de Oran Oetang leek Frank zichzelf regelrecht op te blazen. Met kunst- en vliegwerk wist hij een verdediging op te bouwen die tot een onverwacht mooi resultaat leidde, toen Rob met zijn paard op een heilloos avontuur ging. Pc8 was een amusante slotzet.

Uitslagen:

Henk - Nico  1-0

Frank - Rob 1-0

Johan - Timo 0-1

Frans was vrij

Stand:

Timo               1,5 uit 2

Frank              1    uit  1

Rob, Henk      1    uit  2

Frans               0,5 uit  1

 

Nico, Johan     0,5 uit  2

1 december, Emmeloord (of evt. 4 december, Urk)

 

Nico – Frank

Timo – Henk

Frans – Johan

Rob is vrij