8 Juli jl is ons lid Hans Hingstman na een kort ziekbed overleden op de leeftijd van 79 jaar. 

Schaken was zijn grote passie. Hans was meer dan 40 jaar lid van Sc Emmeloord. Als één van de meest trouwe leden miste hij vrijwel nooit een clubavond. Hoewel hij geen natuurtalent was, speelde hij het spel met passie en bleef hij steeds leergierig. Als zijn partij was afgelopen, zocht hij een andere partij op en ging er bij zitten en noteerde vaak mee. Omdat hij niet tenger was, viel er dan af en toe wel een schaduw op het bord.
Je hoorde hem zelden in de speelzaal, maar zowel bij aanvang als bij het einde van zijn partij klonk zijn sonore stem in ieder geval wel even.
Altijd was hij op onze jaarvergadering en had dan zeker een inbreng bij de rondvraag.
Ook was hij iemand van de regels. Onlangs nog kwam hij bij me aan de deur om te vragen hoe de regels precies waren voor onreglementaire zetten. 
Kort voor zijn overlijden zocht ik hem thuis op. We praatten over het schaken, natuurlijk, maar het viel me op dat hij ook graag over politiek sprak. Hij was iemand met een brede interesse voor wat er gebeurde in de maatschappij. Over zijn ziekte wilde hij het maar liever niet hebben, alsof hij nog genoeg andere dingen wilde doen. 
Tenslotte: hij had een vaste opening met zwart tegen e4. Altijd snel dat paard ruilen op d4 en dan maar een blok zetten. Daar viel niet makkelijk tegen te spelen... 
 
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie.
 
Frank Hoogenboom, met dank aan
Leendert Plat