Onze oud-voorzitter en erelid Cees Zee is woensdag 19 maart overleden.
Toen dit bericht binnenkwam was het toch wel schrikken.
Natuurlijk wist iedereen dat het het niet goed ging met Cees.
 
Na 60 jaar lidmaatschap en voorzitterschap van ruim 25 jaar is een prominent persoon
van onze schaakclub heengegaan.
Zijn levenslust en opgewektheid staan in ons geheugen gegrift.
Zijn passie voor het schaakspel was groot.
 
Een ieder herinnert zich dat Cees zijn zetten de laatste jaren met zijn linkerhand probeerde te noteren en dat was zeker geen geringe opgave.
De maandagavond was Cees zijn schaakavond, hiervoor moest alles wijken.
Tijdens onze jaarvergadering 2013 verrasten we Cees met een oorkonde en het erelidmaatschap van onze vereniging.
 
Toen was het inmiddels zover dat het schaken niet meer ging en hij op maandagavond zijn spel niet meer kon spelen. We wisten dat hij zou gaan verliezen.
Maar opgeven was niet het eerste wat bij Cees opkwam. 
 
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en naaste familie.
 
Leendert Plat,
secretaris